KADİM BİLGİLER ve DESIGN THINKING

Disiplinlerarası Tasarım = Disiplinlerarası Deneyim

Design Thinking’le Tanışma

DesignThinking kavramıyla yıllar önce uluslararası bir kongrede tanıştım. Benim için hazine bulmak gibiydi.

 

Zaten fark ettiğim ve sezdiğim bir yaklaşımın, Dünya genelinde otorite kabul edilen eğitim kurumları ve yapılarca onay ve kabul görmesiydi bana göre. Beni cezbeden ana yaklaşım neydi dersem, bir hayali ya da fikri gerçek bir ürüne dönüştürürken farklı disiplin ve alanlardan sınırsızca yararlanma yaklaşımı diyebilirim.

 

Bu yaklaşımda bireysel deneyim çok önemliydi ve bir kişinin bile işe yarar bulduğu özgün deneyimleri referans alarak, bir fikri ya da hayali gerçekleştirirken bu deneyimlere odaklanıp altındaki temel ihtiyacı ve duyguyu ortaya çıkararak tasarım-hizmet üretmek özellikle teşvik ediliyordu. Kısaca, İnsan odaklı üretim bu metodun bel kemiğiydi ve bu yaklaşım büyük fırsatların habercisi gibiydi. Önümüzdeki yıllarda bireysel, özgün girişimlerin üretimde daha büyük rol oynayacak olması gibi mesela.

Bireysel deneyimleri detaylı analiz eden ve farklı uzmanlıkların/bilgi kaynaklarının zengin bakış açısını referans alan Disiplinlerarası Üretim Metodu'nun güncel adıdır Design Thinking.

İşin aslı, zaten mucit ve sanatçı ruhlar doğal olarak bu yöntemleri uygulayan insanlar. Ancak sanırım bir mühendis olarak, uygulanabilir bir metodoloji ve süreç olarak sunulması, kişilerin bireysel deneyimlerinin ve duygularının yenilik keşfederken değer olarak ele alınması yaklaşımı, bana cazip geldi.

Kısa süre sonra, NASA’da Design Thinking (DT) tekniklerinin uygulandığı bir projede çalışan ve çok verimli bulduğu için yayma girişimi başlatan bir profesörden,eğitimi alma şansım oldu.

nasa-article.jpg
nasa-space-hotel-with-axiom-space.jpg

Nasa'nın planladığı Uzay Oteli Projesi de Design Thinking yaklaşımıyla kurguladığı projelerinden biri gibi görünüyor. Axiom Space Şirketi ile ortak girişim projesi olarak duyurulan Proje,astronot eğitimleri ve bilimsel araştırmalar için hedef kitlesinin ihtiyaçlarına odaklı bir tür 'Otel' üretmeyi hedefliyor.

Ben kendi adıma,Design Thinking Eğitimi'ni aldığım bu girişimci profesöre ve bu metodu sistemleştirerek Dünya’ya yayan Stanford Üniversitesi Ekipleri’ne teşekkür ediyorum.

image-asset.png

Peki Ne demek Design Thinking (DT) ?

Design Thinking (DT) Türkçesi Tasarım Düşüncesi ya da Tasarım Odaklı Düşünme, kısaca tasarlamak/üretmek için düşünmektir.

Genel anlamda; Amerika California’daki Stanford Üniversitesi ekibinin başta Teknoloji Şirketleri olmak üzere, farklı disiplinlerdeki sanatçı, mucit ve üretim insanlarının ‘Yeni’ olanı keşfedip ürüne dönüştürdükleri süreçleri sistem haline getirip tüm Dünya’da yaygınlaştırmaya çalıştığı, İCAT ve ÜRÜN GELİŞTİRME ADIMLARI diyebiliriz.

 

Kısaca DT, ‘Nasıl mucit olunur?’ sorusuna yöntem göstererek verilen cevaplardan biridir.

Bu tekniklerin işe yaradığını kendimden biliyorum.Design Thinking tekniklerini uygulayarak, Üniversite ve Maker Atölye ekosisteminde geliştirdiğim Nörosinema konulu proje için yakın zamanda patent aldım. Özellikle maker atölyeleri, bu tekniklerin doğal olarak uygulanabildiği yerler ve bu atölyelerde patente konu olacak sayısız proje rahatlıkla üretilebiliyor.

dschool_ProcessHexDiagram_Tool_Behaviors

Üretici olarak bizzat tanık olduklarım yanısıra, tüketici olarak Dünya’nın en yenilikçi şirketlerinin, okul ve üniversitelerinin, kendi ürün ve projelerini bu tekniklerle geliştirdiğini görüyoruz.

Google, Apple, IKEA, Stanford Universitesi, MIT, Harvard Universitesi vs bunlardan sadece bir kaçı.

Yaklaşık 50 kadar pratik teknik içeren Design Thinking Metodolojisi’ni uygulayacak düzeyde bilmek, ulusal ve uluslararası ürün/fikir geliştirme dilini bilmek anlamına gelir ve fikir sahiplerini daha hızlı sonuca ulaştırır.

Süreç, uygulayıcıların kişisel deneyimlerini de değer olarak ele alır. Buna göre, yaşanmış özel deneyimler, yeni fikir ve üretimlerin kaynağı olabilir. Deneyim, Empati, Anlamak için Soru Sormak bu metodun en kritik süreçleridir.

Bu yaklaşım, sadece kurum ve topluluklara değil isteyen herkese bireysel olarak kendi deneyimlerini yaratıcı biçimde ürüne dönüştürme bakış açısı sunar ve destekler.

Kadim Bilgi Ne demek?

‘Kadim’ kelimesi ‘Eski’, ‘Önceki’ anlamları yanı sıra ‘Başlangıcı olmadan hep var olan’ anlamını da taşır. ‘Kadim Bilgi’ dendiğinde temel olarak, ilk kaynağı belli olmayan ancak uygulayarak kişilere aktarılan deneyimsel bilgi anlaşılır.

 

Zaten bu bilgileri kadim ve devamlı kılan, isteyenlere deneyim yoluyla aktarılmış olmasıdır.

Burada bilginin ilk kaynağı bilinmeyebilir. Ancak bilgiyi uygulayarak işe yarar sonuçları edinen deneyim kaynağı kişiler bilinmektedir.

 

Kadim Bilgi yanında bir de Kadim Bilge kavramı vardır. İşin aslı, bir bilgiyi alıp uygulamak ve deneyimiyle birlikte bilmek, Kadim Bilgelik için yeterli değildir. ‘Bilge’, öğrendiği bilgilerle iç görüsü derin, doyumlu ve huzurlu kalmayı sürekli kılabilen, kendisini diğer varlıklarla bir görmesine rağmen denge ve sınırları koruyarak bütünsel fayda üreten usta uygulayıcıdır.

 

Zaten bu bilgileri öğrenmenin esas amacı da budur. Kendisiyle, iç sesiyle ve diğer varlıklarla barışık hatta gerçekten bütün olduğunu bilmek, görmek ve gereken duyarlılıkta yaşama kalitesine ermektir.

 

Bilinen Kadim Bilgi Teknikleri’ne örnek vermem gerekirse;

 

Çin Tıbbı Teknikleri,  Uygur Tıbbı Teknikleri, Şamanik Şifa Teknikleri, Taoizm kaynaklarında yer alan Yi Yau (Teşhis ve Akupunktur), Syang Ming (Yüz,el ,ses vs bakarak kişilik analizleri), Feng Shui (Coğrafi bölgedeki mekânsal enerjiyi görme, analiz etme ve yerleşme uygun olup olmadığını anlama), Tai Syi (Nefes alma ve hayal yoluyla yeniden canlandırma), Fu Chi (Kişinin saf yiyecek ve bitkilerle beden/psikolojik enerjisini güçlendirmesi), Mineral/Kristal ve Taşlarla fiziksel/ruhsal Şifa, Simyacılık yine geçmişteki Müslüman bilim insanları ve hermetik öğreti araştırmacılarının ilettiği mineral, bitki, hayvanlarla iletişim kurarak fayda sağlama çalışmaları, Ses ve Müzikle Tedavi Teknikleri, Doğal Bitki Kokularıyla Tedavi Teknikleri ve MÖ 2000’lerden bu yana Babil başta olmak üzere, Mısır, Hint, Yunan, Roma kültürlerinde  oldukça etkin olan ayrıca Antik Yunan’dan etkilenen Pers(İran) ve Araplarla günümüze kadar ulaşan Astrolojiyi sayabilirim.

Bunların yanısıra, detaylı incelendiğinde tüm Dünya Dinlerinin önerdiği ve uyguladığı tekniklerin hermetik/ezoterik yani içsel ve kişilere dönüşüm yaşatan deneyimlere zemin oluşturduğu gerçeği, dinlerin özellikle de Hakikat/Gerçeklik Bilgisi peşine düşen araştırmacı mensupları için ‘Kadim Bilgi’ ve ‘Kadim Bilgelik’ kaynağı olabileceğinin delilidir bana göre.

 

İslam Tasavvufu’nda ‘Kadim’ Allah’ın isimlerinden biri olup, ‘Başlangıcı olmayan, sonsuz’ anlamına gelir. Bu kelime, dinlerin de 'Kadim' olandan yani başı ve sonu olmayan Allah’dan gelen, ‘Kadim Bilgi’ olduğunu hatırlatır.  

 

                              Evrenin Logaritmik Haritası  

                           

ezgif-1-cdddbce377fa.jpg

 

Müzisyen ve Sanatçı Pablo Carlos Budassi, uydu görüntüleri ve NASA’nın gezici araçlarının yakaladığı görüntüleri kullanarak evrenin, güneş sisteminden gözlemlendiği şekliyle en belirgin özelliklerini logaritmik bir harita biçiminde birleştirerek Evrenin Logaritmik Haritası'nı tasarladı.

 

Öyle ki Big Bang'de üretilen kozmik radyasyon ve plazma bile haritanın sınırlarında yer alıyor. Bu sayede bilinen sınırlarıyla tüm evrenin resmine bakabiliyoruz.          

 

Anlaşılan Budassi'ye gördüğü tekli görüntüler yetmedi, bütünü görmek, göstermek istedi.

Tasarım'daki sınırsızlığın güzel bir örneği...Görünen, görünmeyen,insana ve insan hayaline konu olan her kaynak ve her bilgi türü, yaratıcılık argumanı olabilir.Kadim Bilgi Uygulamaları gibi...

 

Kadim Bilgi Uygulamaları ve Bilim

Peki Kadim Bilgi kategorisindeki bilgi türüne bilim dünyası nasıl yaklaşıyor?

Bu cevabı uzun bir soru. Ancak kısaca değinmek gerekirse; 2. Dünya Savaşı sonrası Avrupa ve Amerika’daki farklı disiplinlerdeki bilim insanlarının bir kısmı, Dünya’nın Doğusu’nu ayrıntılı olarak mercek altına yatırmaya başladı.

Bilinen en iyi üniversitelerde başlarda dirençle karşılanan konular, zaman içinde esneklik kazandı. Bugün Amerika’nın en iyi 20 üniversitesi içinde yer alan Harvard, Stanford, UCLA, USC gibi üniversitelerde Nefes Teknikleri, Meditasyon, Dua, Çin Tıbbı gibi konular akademik araştırmalarda inceleniyor ve üniversite öğrencilerine ders olarak okutuluyor.

Üniversitelerin yanı sıra Kişisel Gelişim sektöründe hizmet veren pek çok kurum ve kişi, Mindfulness, Access Bars, Humandesign, Enneagram, Nefes Teknikleri, Biyoenerji, Theta Healing, NLP, Silva Yöntemi, PSYCH-K, Aile Dizimi vb güncellen isim ve adapte edilen versiyonları ile Kadim Bilgi Teknikleri’nin yaygınlaşmasında etkin rol oynamaktadır.

 

Kadim Bilgilerin Design Thinking ile ne ilgisi olur?

Design Thinking’de temel yaklaşım, herhangi bir konuda ürün/hizmet geliştirmek istenen hedef kitleyi temsil eden bireyin deneyimine dikkatle odaklanmak ve o deneyimdeki temel duygu ve ihtiyacın fark edilmesidir. Ancak bu şekilde gerçek ihtiyaç fark edilir ve bu ihtiyaçları gözeten tatminkar ürün/yenilik tasarlanabilir.Bu yenilik bazen bir icattır bazen de var olan bir şeyin geliştirilerek yeni formatta uyarlanması.

Bunun yanı sıra, herhangi bir fikri geliştirirken, konuyla ilişkili olabilecek farklı disiplin ve uzmanlıkların sürece dahil edilmesi özellikle istenir.İşte deneyimin önemsendiği bu aşamada, ‘Kadim Bilgi’ ekstra önem kazanır. Kaynağı açıkça belli olmayan ancak uygulandığında işe yaradığı deneyimlenen bilgi türüdür çünkü ‘Kadim Bilgi’. Kişiye özel ve deneyimseldir.

Design Thinking Oturumlarında,denendiğinde işe yaradığı gözlenmiş bu tekniklerin, konu ve ihtiyaca göre farklı versiyonlarla üretim yapan fikir sahibi kişi ya da kişilere uygulanması, üretilen fikre çoklu boyutlar katabilir. Ve bu çok boyutluluk, ilgili ekiplerde süpriz yaklaşım ve düşünceleri tetikleyebilir.

 

Bu nedenle, Kadim Bilgi kategorisindeki deneyim ve teknikler zaten uygulanmış,sonuç alınmış ve kişiye özel bilgi türü olduğu için, en az diğer disiplinler kadar etkin olarak ‘Design Thinking’ metodolojisinde, ‘İcat & Yaratıcılık’ sürecinde yer alabilir.

En kötü ihtimalle, geçmişten günümüze nesilden nesle aktarılan, zengin uygulama ve deneyimden süzülerek gelen bu değerli bilgilerin günümüz insanına özgün ve sıradışı düşünme örnekleri olarak, ilham kaynağı olabileceğini garanti edebilirim. Konu yaratıcılık olunca, ilham kaynaklarının ekstra önemli olacağı aşikar.Neden farklı olanı denemeyelim ki ?

 

Kadim Bilgiler ve (Design Thinking) DT Platformunun motivasyonu/amacı ne?

Kadim Bilgiler ve Design Thinking Platformu kurucusu olarak benim amacım, diğer nesnel – gözlemlenebilir bilim ya da uzmanlık alanlarıyla birlikte, ‘Kadim Bilgi’ kategorisinde yer alan ve farklı kültürlerde kendine has biçimde karşılık bulan uygulamalı teknik ve yöntemleri, bireysel ve kurumsal yaratıcılığımızı ortaya koyarken etkin biçimde kullanma yaklaşımını, Design Thinking metodolojisi ile birlikte yaymak ve desteklemektir.

Özetle Kadim Bilgi, Bilim ve Yaratıcılık üçlemesinin özgürce/özgün biçimde birleşeceği bir çatıda faydalı üretim yapmak, yapılmasına destek olmaktan söz ediyorum.

Bunu isteme nedenim, çocukluğumdan bu yana biriktirdiğim yaşam deneyimi, aldığım/almakta olduğum ve uyguladığım eğitimlerin tümü, bu üçlünün birleşimi olması ve benim bu üçlü birleştiğinde olabilecek özgün/değer katan ve süprizli üretimlerin farkına varmam diyebilirim.  

Bilginin her kanaldan belki de aslında istemeyeceğimiz kadar aktığı bu zamanda, bilimsel bilgi kadar kadim bilgi kaynaklarında da güvenilir, sağlam, temiz bilginin peşinde olmak ve paylaşmak, platform ve kişisel olarak temel motivasyonumdur.