NÖROBİLİM ve KADİM  NEFES TEKNİKLERİ EĞİTİMİ


 Eğitimin Amacı:

Amerika’da 1960’larda ayrıntılı incelenmeye başlanan doğu toplumlarındaki kadim bilgilerin, üniversitelerde araştırma konusu olduğu  zamanları yaşıyoruz.      Dünya'nın farklı toplumlarında kabül gören bu binlerce yıllık uygulamalı bilgiler,yaşadığımız dönem bilimleriyle paslaşarak    günümüzün Kişisel Gelişim    Eğitimlerinin temelini oluşturuyor.  Son yıllarda ülkemizde hızla yaygınlaşan  Nefes Teknikleri,Bilinç- Bilinçaltı Arındırma Teknikleri Eğitimleri, genel olarak Doğu Toplumlarının kullandığı Kadim Teknik & Öğretilere dayanıyor ve insan için köklü değişimlerin başlangıcı  olma potansiyeli taşıyor. GÜVEN, HUZUR, DENGE, BİRLİK, SEVİNÇ durumlarının hayat tarzı haline gelmesini amaçlayan  eğitim, STRES, KAYGI, KORKU, ÜZÜNTÜ, DEPRESYON gibi  duygulardan sıyrılma becerimizi keşfetmeyi ve uygulamalı tekniklerle bunu sürekli hale getirmeyi hedefliyor. Bu sayede kişilerin gerek çalışma hayatında gerekse aile hayatında huzur, verim ve yaşam kalitesinin korunmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Eğitmen Hakkında: 

Yüksek Lisans döneminde özel bir ARGE projesi kapsamında önemli isimlerden Nefes ve Kadim Öğretiler & Teknikler Eğitimleri alan  Eğitmen M.İlknur Bakacak, Üsküdar Üniversitesi Nörobilim Bölümü'nde  araştırmalara devam ediyor.

 Eğitim İçeriği:


 Eğitim, iki aşamalı uygulamalı teknikler olarak verilecektir.

 1.MODÜL


 *Kadim Bilgi ve Bilimsel Bilgi açısından Ruh, Beden, Zihin  Kavramları
 * Dengeli insan kimdir? Nasıl dengeli hissedebiliriz?
 * Nefes, Güven ve Denge ilişkisi
 * Nefes Teknikleri ne işe yarar?
 * Kadim Nefes Teknikleri Uygulamaları
 * Nefes İzleme ve Tanık Olma Bilinci Uygulamaları

  2.MODÜL


 *Beynimizin Temel Çalışma Prensipleri
 *Birey için Dönüm Noktası
 *Hayal, Gerçek ve Kurgu
 *Bilinç-Bilinçaltı Kavramları
 *Bilinçaltı Arındırma Teknikleri ne işe yarar?
 *Bilinçaltını Arındırma Teknikleri & Uygulamalar
 *Nefes ve Arınma Teknikleri  Uygulamaları
 * Beden ve Arınma Teknikleri Uygulamaları