KODTAKATE  ( Kişiye Özel Disiplinlerarası Tasarım ve Kadim Teknikler Eğitimi)

Eğitim, adını baş harflerin birleşiminden alıyor. Bugüne kadar yaptığım etkinliklerde Kadim Teknikler başlığı altında farklı ezoterik bilgilerden ve bu bilgilerin Nörobilim ve Bilim  Dünyası’nda ne şekilde karşılık bulduğundan yaptığım ARGE çalışmaları kapsamında söz ettim.

Eğitimlerde temel yaklaşımım Tasarım ve İnovasyon temelinde yer alan ‘Disiplinlerarası’ özgürlüğüyle, Bilim, Kadim Bilgi ve Yaratıcılık yaklaşımını birlikte somut olarak kullanmak, derin, kaliteli ve insana bilinç kazandırabilecek ‘Kadim Bilgi’ kaynaklarını, sağladığı katkılarla  birlikte katılımcıların dikkatine sunmaktır.

 

KODTAKATE Projesi, farklı kademelerdeki üniversite öğrencileri (lisans, yüksek lisans,doktora vb), girişimci iş sahipleri, öğretmenler ve ilk öğretim seviyesindeki öğrencilere uygulanmış ve olumlu sonuçlar alınmıştır.

Projenin, Fikri Koruma kapsamında telif süreci başlatılmıştır. Süreç, belli sayıdaki katılımcılara dönük eğitim olarak uygulandığı gibi,birebir danışmanlık olarak da uygulanmaktadır.

Kısaca KODTAKATE, katılımcıların Kadim Teknikler ve Kişisel Gelişim Teknikleri kullanarak bireysel Kişilik & Yetenek & Motivasyon & Yaşam Amacı analizlerinin çıkarılması ve bu analizleri referans alarak ihtiyaç duyulan konulara göre uluslararası yaratıcılık tekniklerinin uygulanmasıyla, kişiye özel proje ya da hedef kapsamı oluşturma çalışmasıdır.

Katılımcılar, Kadim Kişilik Analizi Teknikleri yanısıra California'daki Stanford Üniversitesi'nde geliştirilen yaratıcılık tekniklerini de kendi üzerlerinde uygulamalı olarak öğreneceklerdir.

KODTAKATE'de ASTROLOJİ'nin YERİ

Bu eğitim boyunca, katılımcılara ait bilimsel ve çeşitli kişisel analizlerin yanısıra, astrolojiden de yöntem olarak yararlanıyoruz. Astrolojiyi, farklı disiplinlerle birlikte ele aldığımız örnek videolar altta. Keyifli Dinlemeler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KODTAKATE Üniversite

Yaptığın ya da yapmak üzere olduğun akademik çalışma(proje/tez) sana, senin gelişimine ne kadar katkı sağlıyor?

Bu çalışma sana coşku, mutluluk,tatmin kaynağı oluyor mu? Kendini üretken ve yaratıcı buluyor musun?

Yıl ya da yıllarca emek verdiğin/vereceğin akademik çalışmanın senin kişisel yeteneklerini, mutluluk ve motivasyonlarını desteklemesini ister misin?

Üreten,akademik bir kafanın coşku ve heyecanla emek verdiği, fikir ürettiği kısaca yaratıcı olduğu tez ya da proje kişiye sence hangi fırsatları getirebilir?

 

Tüm bu sorulara kadim bilgi kaynaklarının, kişisel gelişim dünyasının ve uluslararası yaratıcılık tekniklerinin ortak yanıtlarını duymak ister misin?

 

KODTAKATE Üniversite;

 

Üniversitede akademik çalışma yapan ya da yeni başlayacak katılımcıların bireysel yetenek, ilgi ve motivasyon alanlarını günümüz kişisel gelişim tekniklerinden, ezoterik tekniklerden ve astrolojiden yararlanarak analiz ederek, her katılımcının bireysel özelliklerini destekleyen, kişiye özel, özgün ve yaratıcı Tez ve/veya proje kapsamı oluşturmalarını hedefliyor.

 

Ayrıca akademik çalışmalara boyut kazandıracak, disiplinlerarası ve birlikte üretme felsefesinin önemini, uluslararası platformdaki değerini göstermeyi amaçlıyor.

Eğitimde; Kadim Bilgi kaynakları ve Astrolojiden kişisel olarak nasıl yararlanılabileceği konuları ve temel kişisel gelişim teknikleri bilgileri ele alınacaktır. Ayrıca Stanford Üniversitesi’nde geliştirilen, yaratıcı fikir/ürün geliştirme yetkinliği kazandıran, Yaratıcılık & Tasarım Odaklı Düşünme Teknikleri kişiye özel uygulamalı anlatılacaktır.

KODTAKATE  Ebeveyn & Çocuk

Çocuğunuzun yetenek, mutluluk alanlarının ve yaratıcılık potansiyelinin ne kadar farkındasınız?

Çocuğunuzla birlikte sizin ve onun kişiliğine uygun yaratıcı, üretken ve keyifli zaman geçirmek ister misiniz?

Birlikte geçirdiğiniz zamanın onun eğitim hayatında da kendini tanımasına katkı sağlaması, mutluluk ve kişisel tatminle birlikte başarı getirmesi sizce nasıl olur?

Tüm bu sorulara kadim bilgi kaynaklarının, kişisel gelişim dünyasının ve uluslararası yaratıcılık tekniklerinin ortak yanıtlarını duymak ister misiniz?

KODATAKATE Ebeveyn & Çocuk;

 

Ebeveynlerin çocukların bireysel olarak ve kendileriyle birlikte ortak yetenek, ilgi, motivasyon ve mutluluk alanlarını günümüz kişisel gelişim tekniklerinden, ezoterik tekniklerden ve astrolojiden yararlanarak analiz ederek,baba/annelerin çocuklarıyla kendi özelliklerine ve çocuklarının özelliklerine uygun, keyifli, yaratıcı zaman paylaşma modelini kurmalarını hedefliyor. 

 

Bu sayede çocukların, kendilerini keşfetme yolculuklarında ailelerinden bilinçli destek almaları ve devam eden okul eğitiminde de yeteneklerine uygun, yaratıcı, üretken, mutlulukla birlikte başarı potansiyeli olan eğitim alanlarına yönlendirilmeleri amaçlanıyor.

 

Eğitimde, Kadim Bilgi kaynakları ve Astrolojiden bu konularda ne şekilde yararlanılabileceği ve Stanford Üniversitesi’nde geliştirilen, isteyen herkesin uygulayabileceği Uluslararası Yaratıcılık & İcat Teknikleri kişiye özel uygulamalı anlatılacaktır.

 

Eğitim sonunda katılımcılara çocuklarının ve çocuklarıyla kendilerinin birlikte değerlendirildiği yetenek/mutluluk/gerekli eğitim analizi danışmanlığı yanı sıra ‘Yaratıcı Anne/Baba & Üretken Nesil’ sertifikası verilecektir   

Not: Bu proje, özellikle COVİD 19 nedeniyle evde çokça zaman geçirdiğimiz bu günlerde,ebeveynlerin de dahil olması gereken Evde Eğitim (Homeschooling) gündemini desteklemekte ve ailelere özel danışmanlık desteği sağlamayı amaçlamaktadır. 

 

 

KODTAKATE Ebeveyn & Çocuk (13-17 yaş)

Üstteki konsept fakat bu sefer ergenlik ve lise dönemindeki çocukların üniversitede bölüm seçmesi konusunda farkındalık yaratmak ve Üniversite sınavından önceki eğitim hayatında makul ilgi alanlarına yönlendirilmesi, yaratıcı ve üretken bir öğrencilik dönemi ve bölüm seçme konuları ele alınacaktır.

KODTAKATE Öğretmen & Akademisyen

Öğrencilere öğrettiklerinden keyif alıyor musun?

Anlattıkların hem senin, hem dinleyenler için ne kadar faydalı, çekici ya da yaratıcı?

Öğretmenlik yapmak, senin yetenek ve doğal ilgi alanlarına ne kadar katkı sağlıyor?

Öğretenin coşku ve heyecanla anlattığı, fikir ürettiği kısaca yaratıcı olduğu ders ortamı sence neleri değiştirebilir?

Tüm bu sorulara kadim bilgi kaynaklarının, kişisel gelişim dünyasının ve uluslararası yaratıcılık tekniklerinin ortak yanıtlarını duymak ister misiniz?

 

KODTAKATE Öğretmen & Akademisyen;

 

Öğretmenlerin/Akademisyenlerin bireysel yetenek, ilgi ve motivasyon alanlarını günümüz kişisel gelişim tekniklerinden, ezoterik tekniklerden ve astrolojiden yararlanarak analiz ederek, katılımcıların bireysel özelliklerini destekleyen, kişiye özel, özgün ‘Öğrenme & Öğretme ve Üretkenlik Modeli’ oluşturmalarını hedefliyor.

 

Eğitimde; Kadim Bilgi kaynakları ve Astrolojiden kişisel ve öğretmen olarak nasıl yararlanılabileceği konuları ve temel astroloji bilgileri ele alınacaktır. Ayrıca Stanford Üniversitesi’nde geliştirilen, yaratıcı fikir/ürün geliştirme yetkinliği kazandıran ve isteyen herkesin uygulayabileceği Yaratıcılık & Tasarım Odaklı Düşünme Teknikleri kişiye özel uygulamalı anlatılacaktır.

Not: COVİD 19 nedeniyle vakit bulma imkanı olan bu günlerde, eğitim kadrolarımızın öğretmenlik rolünü yeniden gözden geçirebilecekleri, kendi doğal yaratıcılık yeteneklerini meslekleriyle ne şekilde birleştirebilecekleri konusunda farkındalıklarını arttırmak için iyi bir fırsat. Ayrıca, online eğitim gündeminin ve süreç gereği oluşacak yeni eğitim modelinde, kendilerine uygun eğitim üretimi yapmak için, KODTAKATE ekstra önemsenebilir. 

Kodtakate Girişimci

 

Yaptığın işi seviyor musun? İşinle ilgili şükür/şikayet dengen ne durumda?

Kendi yetenek ve doğal ilgi alanlarını işinle birleştirmen mümkün mü? Birleşse neler olabilir?

İşle ilgili içsel doyum ve şükür duygusunu önceleyen tercihler, hayatını nasıl değiştirebilir?

 

Ya da coşkuyla yapılan bir iş seçmek, kazancı ne şekilde etkiler?

Tüm bu sorulara kadim bilgi kaynaklarının, kişisel gelişim dünyasının ve uluslararası yaratıcılık tekniklerinin ortak yanıtlarını duymak ister misiniz?

Kodtakate Girişimci;

Girişimci ve/veya ülkemizdeki iş gücünü oluşturan kitlenin bireysel yetenek, ilgi ve motivasyon alanlarını günümüz kişisel gelişim tekniklerinden, ezoterik tekniklerden ve astrolojiden yararlanarak analiz ederek, katılımcıların bireysel özelliklerini destekleyen, kişiye özel, özgün ‘İş & Proje Kapsamı Geliştirme ve/veya mevcut işlerine boyut kazandırmayı amaçlıyor.

Eğitimde; Kadim Bilgi kaynakları ve Astrolojiden kişisel ve öğretmen olarak nasıl yararlanılabileceği konuları ve günümüz kişisel gelişim teknikleri ele alınacaktır. Ayrıca Stanford Üniversitesi’nde geliştirilen, yaratıcı fikir/ürün geliştirme yetkinliği kazandıran ve isteyen herkesin uygulayabileceği Yaratıcılık & Tasarım Odaklı Düşünme Teknikleri kişiye özel uygulamalı anlatılacaktır.

Not: COVİD 19 alarmına geçtiğimiz bu günlerde, ülkemizde ve dünyada yaşanan, yaşanacak 

kurum ve şirket yapılarındaki zorunlu köklü değişimleri, bireysel yaratıcılıklarımızı değerlendirerek değerlendirmek üzere KODATAKATE'den yararlanmak mümkün.

İletişim & Ek Bilgi : 

KODTAKATE soru ve randevu: ilknur.bakacak@gmail.com adresine yazabilirsiniz.

KODTAKATE Tasarımcısı & Eğitmeni Meyra İlknur Bakacak'ın özgeçmiş bilgileri ilk sayfada yer alıyor. Bunun yanısıra Türkiye'deki önemli isimlerden Kadim Teknikler Eğitimleri alan eğitmenin

eğitim geçmişi aşağıdaki gibidir.          

 

Astroloji Eğitimi'ni Astroloji Okulu'nda ve Kurucu Eğitmen Öner Döşer'den, Kadim Nefes Teknikleri & İmaginasyon Eğitimi'ni Yükünç Vakfı'nda Vakıf Kurucusu,Tıp ve Çin Tıbbı Doktoru, Emekli Öğretim Görevlisi Dr Mehmet Kasım'dan, Zihin & Beden Arındırma Çalışmaları'nı Uzman Nörolog & Akupunkturist Dr Güçlü Ildız'dan aldı. Araştırmalarına Bilimsel ARGE ve Deneyim yaklaşımıyla devam etmektedir.

Duygusal Güven Konusuna Astroloji ve Bilim Yaklaşımı video kaydı üstte

Duygusal Güven Konusuna Astroloji ve Kuran Referanslı Yaklaşımlar video kaydı üstte

  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon